Jaroslav Rešovský - akademický maliar - reštaurátor

Akad. maliar Jaroslav Rešovský