Jaroslav Rešovský - akademický maliar - reštaurátor

Jaroslav Rešovský


Narodený :  8.7.1953 v Rožňave, žil a tvoril v Prešove, kde 14.12.2008 aj zomrel.
Štúdiá :  1972 – 1978
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave - odbor reštaurovanie umeleckých a historických pamiatok (doc. E. Antalová, prof. F. Veselý)
Aktivity :  Reštaurovanie nástenných malieb, oltárnej architektúry, závesných obrazov, sochárstva a historického nábytku. Voľná tvorba – portrét, figurálna a krajinárska maľba, kresba, fotografia
Výstavy :  5 individuálnych, 15 kolektívnych ( 4 v zahraničí – Francúzsko, Poľsko)
Odborná prax :  1982 – 1990
Štátne reštaurátorské ateliéry Bratislava
oblastný ateliér Košice
Vedúci reštaurátor nástennej maľby oblastného ateliéru
Realizácie :  sgrafitová výzdoba renesančná veža Svinia
nástenné maľby mestská radnica a meštianske domy v Bardejove
sgrafitová výzdoba Floriánova brána a meštiansky dom v Prešove
1990–1994
pôsobenie v slobodnom povolaní ako reštaurátor
Realizácie :  nástenné maľby, oltárne komplexy, závesné komorné obrazy, plastiky, ikony – východné Slovensko (barokový oltár v Pečovskej Novej Vsi a i.)
1994 – 1996
Šarišská galéria v Prešove - vedúci reštaurátor
1996 – 2006
člen komory reštaurátorov Slovenska - samostatný reštaurátor
Realizácie :  sgrafitová výzdoba meštianské domy Hlavná 65 a Hlavná 115 v Prešove
Ikonostas – Gréckokatolícky chrám v Cernine
Sgrafitová výzdoba – renesančný kaštieľ Fričovce a i.