Jaroslav Rešovský - akademický maliar - reštaurátor