Jaroslav Rešovský - akademický maliar - reštaurátor

Ján Rešovský


Narodený :  24.9.1978 v Rožňave, žije v Prešove.
Štúdiá :  ZŠ pre sluchovo postihnutých v Levoči, ZUŠ v Levoči
1994 - 1997 Stredné odborné učilište, Vodárenská 3, Prešov (odbor umelecko-remeselné práce)
1998 - 2000 Stredná združená umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov
Aktivity :  Umelecké a úžitkové rezbárstvo, kópie drevených plastík, samostatné reštaurovanie historického nábytku, pod vedením odb. reštaurátora - reštaurovanie oltárnej architektúry, plastiky, nástennej maľby a i., komorná maľba.
Výstavy :  2002 , 2003 Prešov, Šarišská galéria MVS – Letná a Vianočná výstava
2003 Prešov, Krajské múzeum, Čaro Vianoc - Betlehemy
2004 Prešov, Remeselné centrum „6 rezbárov Šariša“
2006 Sabinov, pobočka Krajského múzea v Prešove - Galéria ľudového umenia - Stála expozícia
2007 Banská Bystrica, Výstava sluchovo postihnutých (26.5. – 10.6.)
Sympóziá :  2001 Janov (pri Prešove) Výtvarné sympózium pre Múzeum Pavla Šarišského
2003 Prešov, pešia zóna – prezentácia rezbárskej tvorby na Prešovskom jarmoku
Bardejov (Kríže) – pracovné stretnutie rezbárov rovesníkov
2004 Kapušany, Remeselné sympózium „Detské ihrisko“ pre materskú školu